Skip to main content

El dia 26 de juny l’Ajuntament de Barcelona presenta una plataforma web que Dígit ha desenvolupat amb el gestor de continguts Drupal. La web està pensada com un espai d’intercanvi, centre de recursos audiovisual, arxiu,etc per al nou art contemporani.

admin

Author admin

More posts by admin