Centre de les Arts i la Memòria de Ponent. Juneda

Museografia


Centre de les Arts i la Memòria de Ponent. Juneda

En la produccio de l’exposicio de llarga durada dedicada al tabac caldra? tenir en compte la recerca “El cultiu del tabac i l’elaboracio artesanal de caliquenyos. Memória oral de la pagesia del Pla de Lleida a la segona meitat del segle XX”, orientada a l’estudi, a partir de fonts orals, del cultiu de tabac i l’elaboracio artesanal de caliquenyos durant la segona meitat del segle XX centrant-se a Juneda (les Garrigues) i ampliant la recerca a altres pobles de l’entorn de la Plana de Lleida com ara Fondarella o Torregrossa (Pla d’Urgell) on tambe esta documentat l’ofici. En la recerca es te en compte els petits propietaris agricoles, especialment, els nascuts als anys 1940-1950; els responsables d’obradors de caliquenyos (dones i homes); les dones que elaboraven els caliquenyos de diferents perfils i edats; i els distribuidors del tabac.