Vídeojoc "Sexualitats". Diputació de Barcelona

Vídeojoc


Vídeojoc

La sexualitat és un impuls que ens motiva a buscar afecte, contacte, plaer, tendresa i intimitat. Amb l'exposició Treu-li suc a la sexualitat, es vol promoure una sexualitat saludable i positiva entre els joves i les joves de secundària i tenir presents tots els aspectes que la componen, donat que la salut sexual té una gran influència sobre la salut de les persones.