Acció. Una història provisional dels 90. Museu d'Art Contemporani de Barcelona


Acció. Una història provisional dels 90. Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Si la dècada de 1980 va representar a Europa un retorn a l’ordre, a la reivindicació d’una certa formalitat en l’art, als formats convencionals de la pintura i l’escultura àmpliament acceptats pel mercat, la de 1990 va reprendre bona part de les experiències conceptuals de dècades anteriors. D’aquesta manera, es van recuperar pràctiques relacionades amb el cos humà que conjuntament anomenem art d’acció. A l’Estat espanyol, aquestes pràctiques encara van tenir més rellevància, amb iniciatives múltiples que han exercit un immens impacte en l’art fins avui dia. Sovint aquest art d’acció s’expressava en forma de performances ?que acostumaven a circular en àmbits molt restringits, en festivals o trobades? i la seva expressió més heterogènia, el que anomenem performativitat.