“Sorres X". Museu Marítim de Barcelona. Premis FAD

Museografia. Audiovisuals


“Sorres X

Després de la troballa, el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya de la Generalitat de Catalunya va assumir el desmuntatge, la restauració i conservació de la barca. Des del 2011 ha estat custodiada al Museu Marítim de Barcelona. Des del 2015 ha estat objecte de treballs de conservació i consolidació necessaris per a la seva museïtzació. La recerca ha posat de manifest que les formes de les embarcacions a la mediterrània no han variat al llarg dels darrers segles, com ho demostra la similitud d’aquesta barca medieval amb d’altres embarcacions posteriors del segle XX.

Paral·lelament a Les Sorres X s’exposen dues embarcacions de principis del segle XX que permeten establir analogies amb la barca medieval. Es tracta de dues peces de la col·lecció del Museu Marítim de Barcelona: el caro d’art Papet, embarcació de pesca tradicional construït a Blanes l’any 1907, i l’embarcació de vela Madrona, construïda a Badalona l’any 1924. Completen l’exposició, diversos plafons explicatius del món de la navegació al segle XIV amb una gràfica d’inspiració medieval, basada en els dibuixos d’una biga de fusta policromada del primer quart del segle XIV que es conserva al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), i un audiovisual que mostra el procés de restauració dut a terme al Museu Marítim de Barcelona.

Museografia: Estudi Àngel Rocamora