Insurreccions. Museu Nacional d'art de Catalunya

Museografia


Insurreccions. Museu Nacional d'art de Catalunya

Insurreccions reuneix prop de 300 obres –pintures, dibuixos i gravats, fotografies, pel·lícules i manuscrits–, des de mitjan segle XIX a l'actualitat, de més d’un centenar d’autors diferents. Tenen en comú el tema de les emocions col·lectives i els esdeveniments polítics que comporten moviments com ara revoltes, insubmissió, agitació política, moviments socials i revolucions de tot tipus. A Barcelona, s'incorpora un conjunt d’obres del Museu Nacional per aportar una visió única i específica tant pels artistes representats (des de l’il·lustrador Lluís Pellicer als cartellistes de la Guerra Civil), com pels temes tractats.

L’exposició es fonamenta en el treball històric i teòric realitzat pel filòsof, historiador d’art i comissari de l’exposició Georges Didi-Huberman.

Aquesta exposició ha estat organitzada pel Jeu de Paume, París, en col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya per a la presentació a Barcelona, i amb la participació de MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires; MUAC - Museo Universitario de Arte contemporáneo; UNAM, Mèxic, i la Galerie de l'UQAM - Université du Quebec a Mont-real.