Montserrat. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

La Cova Santa és el lloc on, segons la llegenda, va ser trobada la Imatge de la Mare de Déu. Al camí es pot contemplar el Rosari Monumental, quinze grups escultòrics modernistes corresponents als quinze misteris del Rosari.

Per comprendre els orígens de la capella de la Santa Cova cal tenir molt present que tota la historiografia montserratina dels segles XIV-XIX fonamentava els orígens del Santuari en una llegenda: la de la Invenció o troballa de la Santa Imatge.