Ciutadella Ibèrica de Calafell

WebApp de realitat augmentada


Ciutadella Ibèrica de Calafell

Una aplicació mòbil reconstrueix en 3D la ciutadella ibèrica de Calafell
Un equip de la Universitat de Barcelona (UB), en col·laboració amb l’empresa Digit, ha creat una aplicació mòbil que recrea en 3D la ciutadella ibèrica de Calafell (Tarragona), que té 2.500 anys d’antiguitat. L’aplicació gratuïta, anomenada Calafell Open Air Museum, utilitza la tecnologia de la realitat augmentada i les possibilitats de la realitat virtual per mostrar com era aquesta població en diferents èpoques de la seva història (segles VI-III aC).