Parcs naturals. Diputació de Barcelona

Museografia

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona està formada per 14 espais naturals d'alt valor paisatgístic, ecològic i cultural, que abasten 102.772,5 hectàrees. Garanteix un equilibri territorial i ambiental als 103 municipis del seu àmbit geogràfic, que representen més del 22% del territori i el 70% de la població de Catalunya.

Seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, planifica i gestiona els espais naturals i agraris mitjançant els plans especials, elaborats amb la participació de tots els agents implicats. Protegeix els valors naturals, agrícoles, forestals, culturals i paisatgístics apostant per un equilibri entre la preservació dels parcs i el desenvolupament econòmic de la població. També fomenta l'ús públic i l'educació ambiental del patrimoni cultural i natural. 

La Xarxa de Parcs Naturals posa a l'abast de la ciutadania centres d'informació i documentació, itineraris senyalitzats i rutes guiades, museus i exposicions temporals, equipaments pedagògics i culturals, albergs, allotjaments rurals, àrees d'esplai i d'acampada, publicacions i audiovisuals, a més de cursos, tallers i estades ambientals; tot plegat per gaudir, conèixer i respectar el medi natural.