Els Vescomtes de Cabrera. Castell de Montsoriu.

Museografia. Enginyeria i producció audiovisual

El vescomtat de Cabrera com a organització política i territorial a partir de la descoberta del territori del vescomtat i els seus elements patrimonials, la presentació de la nissaga i els personatges centrals, destacant personatges femenins, així com també amb la representativitat expressada pel castell –inicialment com a espai de defensa i després com a residència nobiliària–, la seva evolució arquitectònica i el procés de restauració.

Dígit ha realitzat el projecte executiu la producció museogràfica.