Realitat virtual «Sexualitats».

Diputació de Barcelona

Aquesta exposició té com a objectiu promoure una sexualitat saludable i positiva entre els joves i les joves de secundària i tenir presents tots els aspectes que la componen, donat que la salut sexual té una gran influència sobre la salut de les persones.

Next Project