LES SORRES X. Museu Marítim de Barcelona.

Un vaixell medieval: Museu Marítim de Barcelona.

Presentació de l’embarcació medieval Les Sorres X, un cop finalitzades les tasques de recuperació, conservació i museïtzació d’aquesta barca trobada a Castelldefels l’any 1990 durant les obres de construcció del Canal Olímpic, i que data de la segona meitat del segle XIV. Es tracta d’una de les escasses barques medievals destinades al transport de mercaderies que es conserva a la Mediterrània, pel que ofereix una ocasió única per a l’estudi acadèmic i la divulgació pública de la navegació de cabotatge d’aquella època.
Després de la troballa, el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya de la Generalitat de Catalunya va assumir el desmuntatge, la restauració i conservació de la barca. Des del 2011 ha estat custodiada al Museu Marítim de Barcelona. Des del 2015 ha estat objecte de treballs de conservació i consolidació necessaris per a la seva museïtzació. La recerca ha posat de manifest que les formes de les embarcacions a la mediterrània no han variat al llarg dels darrers segles, com ho demostra la similitud d’aquesta barca medieval amb d’altres embarcacions posteriors del segle XX.