Webapp. Ciutadella de Roses.

La Ciutadella és una fortificació renaixentista situada a l’entrada de Roses, per la carretera de Figueres.

El subsòl del recinte és un jaciment arqueològic de cronologia molt àmplia, des del segle IV a.C. fins el segle XIX, amb restes d’època antiga (barri hel·lenístic) i visigòtica o tardo-romana (edifici A). De la Roses medieval són presents el monestir i el nucli urbà que es desenvolupa al voltant amb els diferents perímetres de muralles, finalment de la darrera fase, la d’època moderna, hi ha les restes de diferents edificis militars.

Next Project