Webapp "Els tres monestirs del Ripollès"

El turisme cultural i el turisme en la seva globalitat és canviant i evoluciona cap a un
turisme més experiencial, que s’aconsegueix en gran part amb la inclusió de les noves
tecnologies en la visita, ja que permet la interpretació del patrimoni.
És un tipus de turisme que busca “educar” els visitants i explicar-los de manera amena
les característiques del lloc on es troben. Quan entren les tecnologies de la informació
i la comunicació en aquesta interpretació es permet la difusió didàctica i es facilita la
contextualització del patrimoni encara que no sigui in situ.
Els projectes multimèdia ajuden a difondre el patrimoni d’un determinat lloc i ajuden a
preservar els espais i donar la màxima accessibilitat, en elements d’interès patrimonial,
a qualsevol tipus de públic.
Aquest projecte s’emmarca principalment, dins el segment de turisme cultural que
principalment combina el senderisme i la natura i la visita cultural durant la seva visita
i/o ruta.
Pretén fer accessible a un públic més ampli la descoberta del patrimoni cultural
d’interès turístic a la comarca del Ripollès a través de noves tecnologies.

Dígit realitza una webapp amb 75 punts d’interés ( audiovisuals, realitat augmentada, recreacions 3D, locucions, textos, fotografies, músiques, realitat virtual 360.

Next Project
Dígit